Verhuur

Huurvoorwaarden:


Prijzen                      Per stuk; exclusief BTW en gebaseerd op maximaal 40 draaiuren per week.

 Bij apparatuur met een urenteller zal bij overschrijding hiervan het aantal meer uren tegen een speciaal tarief  
 worden berekend.

 

Prijswijzigingen      Wij behouden ons het recht onze prijzen tussentijds te wijzigen.

 

Brandstof                Lasdieselaggregaten, stroomaggregaten, compressoren en brandstoftanks worden met een volle tank dieselolie bij  
u afgeleverd, Bij retourontvangst wordt de tank opnieuw gevuld. Het verbruikte aantal liters zal aan u worden
doorberekend tegen de dan geldende prijs.

 

Levering                  Af magazijn Raamsdonksveer voor rekening en risico van de huurder.

 

Levertijd                 Uit voorraad, mits onverhuurt.

 

Transportkosten    Voor rekening huurder, € 1,-- per gereden km, per keer.

 

Betaling                  Binnen 30 dagen netto, tenzij anders overeengekomen.

 

Huurperiode          Minimaal 1 week.

 

Verzekering           Dient door de huurder te worden verzorgd.

 

Manco                     Indien een gehuurd artikel niet aan Bekkering Lastechniek wordt geretourneerd, zal dit na voorafgaande mededeling tegen een vastgestelde prijs in rekening worden gebracht.

 

Algemeen               Voor onze uitgebreide leverings-, betalings- en verhuurvoorwaarden verwijzen wij naar de laatste gedeponeerde Algemene verkoopvoorwaarden.

 

Milieuheffing          Op al onze diesel aangedreven sets is een milieuheffing per aggregaat per week van kracht van € 3,00