Gassen

Bekkering Lastechniek is dealer van Air Liquide gassen.
Voor het lassen, snijbranden en het thermisch opspuiten hebt u gassen en mengsels nodig voor algemeen/standaard gebruik. Air Liquide kan u een compleet gamma van producten bezorgen, die beantwoorden aan al uw behoeften en die voldoen voor alle toepassingen.
Indien u eisen van grote prestaties stelt, kunnen we u Arcal, Lasal of Flamal aanbieden.


Gassen voor de bescherming van booglassen, brandbare gassen en zuurstof, lasergas of processing gassen zijn allemaal ter beschikking volgens verschillende distributiewijzen.

Voor alle procédés met betrekking tot het lassen, het snijbranden en thermisch opspuiten, leveren wij een volledig gamma van het te gebruiken apparatuur voor gassen, met name reduceerafsluiters, centrales & modules, veiligheidsinrichtingen, laad- en losmateriaal en processing apparatuur.

Alle installaties zijn ontworpen om te beantwoorden aan de specifieke werkvoorwaarden in uw werkplaatsen en ze zijn aangepast aan ieder type van omgeving van de klant.
Trouwens, alle apparatuur kan worden geïnstalleerd en onderhouden door de gekwalificeerde medewerkers van Bekkering Lastechniek